Artikel 48ac

AfdrukkenOpslaan als PDF

Artikel 48ac

1

Indien een klacht geheel of gedeeltelijk gegrond wordt verklaard en een maatregel wordt opgelegd als bedoeld in artikel 48, tweede lid, kan de uitspraak tevens inhouden een veroordeling van de advocaat in:

  • a.

    de kosten die de klager in verband met de behandeling van de klacht redelijkerwijs heeft moeten maken;

  • b.

    de kosten die de Nederlandse orde van advocaten in verband met de behandeling van de klacht heeft moeten maken; en

  • c.

    de overige kosten die in verband met de behandeling van de zaak zijn gemaakt.

2

Het eerste lid, onderdeel a, is niet van toepassing voor zover de klacht door de deken is ingediend.

3

In geval van een veroordeling in de kosten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, ten behoeve van de klager een toevoeging is verleend krachtens de Wet op de rechtsbijstand, wordt het bedrag van die kosten betaald aan de rechtsbijstandverlener. De rechtsbijstandverlener stelt de klager zoveel mogelijk schadeloos voor de door deze voldane eigen bijdrage. De rechtsbijstandverlener doet aan de raad voor rechtsbijstand opgave van een kostenvergoeding door beklaagde. In geval ten behoeve van de klager geen toevoeging is verleend, worden de kosten betaald aan de klager.

4

Op een veroordeling in de kosten bedoeld in het eerste lid, onder a en b, is het bepaalde bij en krachtens artikel 48aa, tweede en vierde lid, en artikel 48ab, van overeenkomstige toepassing. Op een veroordeling in de kosten bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, is artikel 48aa, tweede tot en met vierde lid, en artikel 48ab van overeenkomstige toepassing.