§ 4 Van de tuchtrechtspraak

AfdrukkenOpslaan als PDF

Artikel 50

Afschrift van beslissingen

De griffier van de raad van discipline zendt van de beslissingen van de raad bij aangetekende brief onverwijld afschrift:

 • a.

  aan de betrokken advocaat;

 • b.

  aan de klager;

 • c.

  aan de deken van de algemene raad;

 • d.

  aan de secretaris van de algemene raad;

 • e.

  aan de deken van de orde waartoe de betrokken advocaat behoort;

 • f.

  aan het college van toezicht;

 • g.

  indien de beslissing werd gegeven krachtens een verwijzing als bedoeld in artikel 46a, derde lid, of een aanwijzing als bedoeld in artikel 46a, vijfde lid, aan de raad van discipline der orde waarvan de betrokken advocaat deel uitmaakt;

 • h.

  indien de betrokken advocaat is ingeschreven bij de raad voor rechtsbijstand en aan hem een maatregel als bedoeld in artikel 48, tweede lid, is opgelegd en de beslissing waarbij de maatregel is opgelegd in kracht van gewijsde is gegaan dan wel de raad van discipline toezending nodig acht: aan het bestuur van de raad voor rechtsbijstand.