§ 4 Van de tuchtrechtspraak

AfdrukkenOpslaan als PDF

Artikel 58

Afschrift van beslissing

De griffier van het hof van discipline zendt van de beslissing bij aangetekende brief onverwijld afschrift:

 • a.

  aan de betrokken advocaat;

 • b.

  aan de deken van de algemene raad;

 • c.

  aan de raad van discipline die de zaak in eerste aanleg heeft behandeld;

 • d.

  aan de deken van de orde waartoe de betrokken advocaat behoort;

 • e.

  aan het college van toezicht;

 • f.

  indien de beslissing in eerste aanleg werd gegeven krachtens een verwijzing als bedoeld in artikel 46a, derde lid, of een aanwijzing als bedoeld in artikel 46a, vijfde lid, aan de voorzitter van de raad van discipline, waartoe de betrokken advocaat behoort;

 • g.

  indien aan de betrokken advocaat die is ingeschreven bij de raad voor rechtsbijstand, een maatregel als bedoeld in artikel 48, tweede lid, is opgelegd dan wel het hof van discipline toezending nodig acht, aan het bestuur van de raad voor rechtsbijstand;

 • h.

  aan de klager.