Besluit financiële bijdrage 2015

AfdrukkenOpslaan als PDF

Besluit van het college van afgevaardigden van 4 december 2014 tot vaststelling van de hoogte van de financiële bijdrage (Besluit financiële bijdrage 2015)

Het college van afgevaardigden,

 

gelet op artikel 32, tweede lid, van de Advocatenwet;

gezien de door de algemene raad aan het college van afgevaardigden voorgelegde begroting van inkomsten en uitgaven voor het jaar 2015;

 

BESLUIT:

 

Artikel 1           Hoogte financiële bijdrage

1.    De hoogte van de financiële bijdrage voor het jaar 2015 voor categorie 1 bedraagt: € 832.

2.    De hoogte van de financiële bijdrage voor het jaar 2015 voor categorie 2 bedraagt: € 273.

 

 

Artikel 2           Aanpassing Besluit financiële bijdrage 2014

In artikel 1, eerste lid en tweede lid van het Besluit financiële bijdrage 2014,  wordt telkens na “financiële bijdrage” ingevoegd: voor het jaar 2014.

 

 

Artikel 3           Slotbepalingen

1.    Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

2.    Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit financiële bijdrage 2015.