Besluit financiële bijdrage 2017

AfdrukkenOpslaan als PDF

Besluit van het college van afgevaardigden van 7 december 2016 tot vaststelling van de hoogte van de financiële bijdrage (Besluit financiële bijdrage 2017)

 

Het college van afgevaardigden,

 

gelet op artikel 32, tweede lid, van de Advocatenwet;

gezien de door de algemene raad aan het college van afgevaardigden voorgelegde begroting van inkomsten en uitgaven voor het jaar 2017;

 

BESLUIT:

Artikel 1 Hoogte financiële bijdrage

 

1.    De hoogte van de financiële bijdrage voor het jaar 2017 voor categorie 1 bedraagt: € 790.

2.    De hoogte van de financiële bijdrage voor het jaar 2017 voor categorie 2 bedraagt: € 259.

Artikel 2 Slotbepalingen

 

1.    Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

2.    Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit financiële bijdrage 2017.