Besluit financiële bijdrage 2019

AfdrukkenOpslaan als PDF

Besluit van het college van afgevaardigden van 13 december 2018 tot vaststelling van de hoogte van de financiële bijdrage (Besluit financiële bijdrage 2019)

Het college van afgevaardigden,

 

gelet op artikel 32, tweede lid, van de Advocatenwet;

gezien de door de algemene raad aan het college van afgevaardigden voorgelegde begroting van inkomsten en uitgaven voor het jaar 2019;

 

BESLUIT:

Artikel 1 Hoogte financiële bijdrage

  1. De hoogte van de financiële bijdrage voor het jaar 2019 voor categorie 1 bedraagt: € 869.
  2. De hoogte van de financiële bijdrage voor het jaar 2019 voor categorie 2 bedraagt: € 285.

Artikel 2 Slotbepalingen

  1. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.
  2. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit financiële bijdrage 2019.