Besluit financiële bijdrage 2020

AfdrukkenOpslaan als PDF

Besluit van het college van afgevaardigden van 10 december 2019 tot vaststelling van de hoogte van de financiële bijdrage (Besluit financiële bijdrage 2020)

Het college van afgevaardigden,

 

gelet op artikel 32, tweede lid, van de Advocatenwet;

gezien de door de algemene raad aan het college van afgevaardigden voorgelegde begroting van

inkomsten en uitgaven voor het jaar 2020;

 

BESLUIT:

Artikel 1 Hoogte financiële bijdrage

1. De hoogte van de financiële bijdrage voor het jaar 2020 voor categorie 1 bedraagt: € 973.

2. De hoogte van de financiële bijdrage voor het jaar 2020 voor categorie 2 bedraagt: € 319.

Artikel 2 Slotbepalingen

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

2. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit financiële bijdrage 2020.