Besluit financiële bijdrage 2021

AfdrukkenOpslaan als PDF

Besluit van het college van afgevaardigden van 3 december 2020 tot vaststelling van de hoogte van de financiële bijdrage (Besluit financiële bijdrage 2021)

 

Het college van afgevaardigden,

 

gelet op artikel 32, tweede lid, van de Advocatenwet;

gezien de door de algemene raad aan het college van afgevaardigden voorgelegde begroting van inkomsten en uitgaven voor het jaar 2021;

 

BESLUIT:

 

Artikel 1 Hoogte financiële bijdrage

1.      De hoogte van de financiële bijdrage voor het jaar 2021 voor categorie 1 bedraagt: €1.005.

2.      De hoogte van de financiële bijdrage voor het jaar 2021 voor categorie 2bedraagt:€     329.

Artikel 2 Slotbepalingen

1.      Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari2021.

2.      Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit financiële bijdrage2021.