Besluit financiële bijdrage 2022

AfdrukkenOpslaan als PDF
Besluit van het college van afgevaardigden van 30 november 2021 tot vaststelling van de hoogte van de financiële bijdrage (Besluit financiële bijdrage 2022)
 
Het college van afgevaardigden,
 
gelet op artikel 32, tweede lid, van de Advocatenwet;
 
gezien de door de algemene raad aan het college van afgevaardigden voorgelegde begroting van inkomsten en uitgaven voor het jaar 2022;
 
BESLUIT:

Artikel 1 Hoogte financiële bijdrage

1. De hoogte van de financiële bijdrage voor het jaar 2022 voor categorie 1 bedraagt: € 970.
2. De hoogte van de financiële bijdrage voor het jaar 2022 voor categorie 2 bedraagt: € 317.

Artikel 2 Slotbepalingen

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.
2. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit financiële bijdrage 2022.