Besluit financiële bijdrage 2023

AfdrukkenOpslaan als PDF

Besluit van het college van afgevaardigden van 1 december 2022 tot vaststelling van de hoogte van de financiële bijdrage (Besluit financiële bijdrage 2023)

 

Het college van afgevaardigden,

 

gelet op artikel 32, tweede lid, van de Advocatenwet;

 

gezien de door de algemene raad aan het college van afgevaardigden voorgelegde begroting van inkomsten en uitgaven voor het jaar 2023;

 

BESLUIT:

 

Artikel 1 Hoogte financiële bijdrage

  1. De hoogte van de financiële bijdrage voor het jaar 2023 voor categorie 1 bedraagt: € 1.038.
  2. De hoogte van de financiële bijdrage voor het jaar 2023 voor categorie 2 bedraagt: € 339.

Artikel 2 Slotbepalingen

  1. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.
  2. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit financiële bijdrage 2023.