Besluit financiële bijdrage 2024

AfdrukkenOpslaan als PDF

Besluit van het college van afgevaardigden van 20 december 2023 tot vaststelling van de hoogte van de financiële bijdrage (Besluit financiële bijdrage 2024)

 

Het college van afgevaardigden,

 

gelet op artikel 32, tweede lid, van de Advocatenwet;

 

gezien de door de algemene raad aan het college van afgevaardigden voorgelegde begroting van inkomsten en uitgaven voor het jaar 2024;

 

BESLUIT:

 

Artikel 1 Hoogte financiële bijdrage 

1. De hoogte van de financiële bijdrage voor het jaar 2024 voor categorie 1 bedraagt: € 1.038.

2. De hoogte van de financiële bijdrage voor het jaar 2024 voor categorie 2 bedraagt: € 339.

 


 

Artikel 2 Slotbepalingen 

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

2. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit financiële bijdrage 2024