Besluit opleidings- en examengeld BA 1 maart 2024

AfdrukkenOpslaan als PDF

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten,

 

gelet op artikel 9c, tweede lid, onderdeel e, van de Advocatenwet en artikel 2.28, tweede lid, van de Verordening op de advocatuur;

 

Besluit:

 

Artikel 1 Hoogte opleidings- en examengeld

De hoogte van het opleidings- en examengeld bedraagt: € 13.592,77.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2024.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit opleidings- en examengeld BA 1 maart 2024.