Besluit subsidieplafond 2020

AfdrukkenOpslaan als PDF

Besluit van de algemene raad van 4 november 2019 tot vaststelling van een subsidieplafond (Besluit subsidieplafond 2020)

 

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten;

 

gelet op afdeling 4.2.2 van de Algemene wet bestuursrecht, gelet op artikel 2.36c van de Verordening op de advocatuur, gelet op artikel 3 van de Beleidsregel subsidies NOvA,

 

stelt de navolgende bepalingen vast:

Artikel 1 Subsidieplafond 2020

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 2.36c, eerste lid, van de Verordening op de advocatuur en artikel 3, eerste lid, van de Beleidsregel subsidies NOvA wordt voor het boekjaar 2020 van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 vastgesteld op € 2.945.000.

Artikel 2 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit subsidieplafond 2020.