Besluit subsidieplafond 2021

AfdrukkenOpslaan als PDF

Besluit van de algemene raad van 26 oktober 2020 tot vaststelling van een subsidieplafond (Besluit subsidieplafond 2021)

 

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten;

 

gelet op afdeling 4.2.2 van de Algemene wet bestuursrecht, gelet op artikel 2.36c van de Verordening op de advocatuur, gelet op artikel 3 van de Beleidsregel subsidies NOvA,

 

stelt de navolgende bepalingen vast:

Artikel 1 Subsidieplafond 2021

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 2.36c, eerste lid, van de Verordening op de advocatuur en artikel 3, eerste lid, van de Beleidsregel subsidies NOvA wordt voor het boekjaar 2021 van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 vastgesteld op € 2.900.000.

Artikel 2 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit subsidieplafond 2021.