Besluit tot vaststelling van de prijs van de basistest BA 2024

AfdrukkenOpslaan als PDF

Besluit van de algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten van 8 april 2024 tot vaststelling van de prijs van de basistest voor de beroepsopleiding advocaten (Besluit tot vaststelling van de prijs van de basistest BA 2024)

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten, gelet op artikel 9c, tweede lid, onderdeel e, van de Advocatenwet en artikel 2.28, tweede lid, van de Verordening op de advocatuur;

besluit:

 

Artikel 1 Prijs van de basistest

De prijs van de basistest voor de beroepsopleiding advocaten bedraagt: € 151,63.


 

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2024.


 

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tot vaststelling van de prijs van de basistest BA 2024.


 

Toelichting
De Nederlandse orde van advocaten sluit een overeenkomst met een aanbieder over de uitvoering van de basistest. In de overeenkomst is vastgelegd dat het verschuldigde bedrag voor de basistest jaarlijks per 1 januari wordt geïndexeerd op basis van het CPI-cijfer voor de zakelijke en ICT-dienstverlening. De prijs van de basistest is met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 vastgesteld op € 151,63, zijnde het verschuldigde bedrag per 1 januari 2023 van € 143,04, vermenigvuldigd met het CPI-cijfer van 6%.