Besluit van 24 januari 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding [...]

AfdrukkenOpslaan als PDF

Besluit van 24 januari 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel R, van de Wet positie en toezicht advocatuur en de Wet wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet, de Wet op het notarisambt en de Wet positie en toezicht advocatuur in verband met het opnemen van een grondslag voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van kwaliteitstoetsen bij advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen en diverse aanpassingen van overwegend wetstechnische aard

Zie Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 2020, nummer 29