Paragraaf 2.1.7 Jaarverslag en ondersteuning

Artikel 2.24 Jaarverslag

1

De raad van advies en de commissie civiele cassatie brengen jaarlijks verslag uit van hun werkzaamheden aan de algemene raad, die dit ter kennis brengt van het college van afgevaardigden.

2

Het dekenberaad brengt jaarlijks verslag uit van zijn werkzaamheden aan het college van afgevaardigden en het college van toezicht.

3

De jaarverslagen zijn openbaar en de algemene raad publiceert deze elektronisch.

Artikel 2.25 Secretariaat commissies

1

De algemene raad voorziet in het secretariaat van:

  1. het dekenberaad;

  2. de commissie cassatie;

  3. de adviescommissie regelgeving;

  4. de adviescommissie beroepsopleiding advocaten.

2

De algemene raad kan voorzien in het secretariaat van de raad van advies en de overige adviescommissies, bedoeld in artikel 2.20.