R-18 Wijzigingsregeling categorieën financiële bijdrage 2022

AfdrukkenOpslaan als PDF

Besluit van de algemene raad van 5 september 2022 houdende de wijziging van de Regeling op de advocatuur in verband met de aanpassing van het bedrag van het bruto-inkomen inzake de indeling in categorieën financiële bijdrage (Wijzigingsregeling categorieën financiële bijdrage 2022)

 

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten,gelet op artikel 32, tweede lid, van de Advocatenwet;gelet op artikel 2.27, tweede lid, van de Verordening op de advocatuur;stelt de navolgende bepalingen vast:

 

ARTIKEL I

 

In artikel 2, tweede lid, onderdeel a, van de Regeling op de advocatuur wordt ‘€ 37.000’ vervangen door ‘€ 40.000’.

 

ARTIKEL II

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

 

ARTIKEL III

 

Deze regeling wordt aangehaald als: Wijzigingsregeling categorieën financiële bijdrage 2022.