R-20 Wijzigingsregeling hoogte vacatiegeld 2022

AfdrukkenOpslaan als PDF

Besluit van de algemene raad van 12 december 2022 houdende de wijziging van de Regeling op de advocatuur in verband met de aanpassing van artikel 5 Hoogte vacatiegeld (Wijzigingsregeling hoogte vacatiegeld 2022)

 

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten,gelet op artikel 32, tweede lid, van de Advocatenwet;gelet op artikel 2.35, eerste lid, van de Verordening op de advocatuur;stelt de navolgende bepalingen vast:

 

ARTIKEL I

 

In artikel 5, eerste lid, onderdeel b, van de Regeling op de advocatuur wordt ‘€ 250’ vervangen door ‘€ 275’.

 

ARTIKEL II

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

 

ARTIKEL III

 

Deze regeling wordt aangehaald als: Wijzigingsregeling hoogte vacatiegeld 2022.