Tijdstip van inwerkingtreding van de Wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen en de Wijzigingsregeling kwaliteitstoetsen

AfdrukkenOpslaan als PDF

Besluit van de algemene raad van 7 februari 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen en de Wijzigingsregeling kwaliteitstoetsen

 

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten;

gelet op artikel III van de Wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen, artikel II van de Wijzigingsregeling kwaliteitstoetsen en artikel II van de Verzamelverordening 2019;

stelt het navolgende besluit vast:

 

Enig artikel

 

De Wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen, de Wijzigingsregeling kwaliteitstoetsen en artikel I, onderdelen A, F, G, H, J, V, Y en Z van de Verzamelverordening 2019 treden in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdeel R, van de Wet positie en toezicht advocatuur en artikel I en artikel IV van de Wet tot wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet, de Wet op het notarisambt en de Wet positie en toezicht advocatuur in verband met het opnemen van een grondslag voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van kwaliteitstoetsen bij advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen en diverse aanpassingen van overwegend wetstech-nische aard in werking treden.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.