Wijziging mandaatbesluit AS 2 mei 2022

AfdrukkenOpslaan als PDF

Besluit van de secretaris van de algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten van 2 mei 2022, houdende de wijziging van het Mandaatbesluit AS in verband met het vervallen van de Wet openbaarheid van bestuur en de inwerkingtreding van de Wet open overheid

 

De secretaris van de algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten,

 

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

stelt het volgende besluit vast:

 

Artikel 1

 

Het Mandaatbesluit AS wordt als volgt gewijzigd:

 

In artikel 6, onderdeel d, wordt ‘Wet openbaarheid van bestuur’ vervangen door ‘Wet open overheid’.

 

Artikel 2

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2022.