Wijzigingsbesluit mandaat AS 1 december 2020

AfdrukkenOpslaan als PDF

Besluit van de algemeen secretaris van 26 oktober 2020, houdende wijziging van het Mandaatbesluit AS in verband met de mandatering van een vergoeding in rekening te brengen inzake het vervaardigen van kopieën, een uittreksel of een samenvatting op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wijzigingsbesluit mandaat AS 1 december 2020)

 

De algemeen secretaris van de Nederlandse orde van advocaten;

 

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit:

 

Artikel I

 

Het Mandaatbesluit AS wordt als volgt gewijzigd:

 

Artikel 7 komt te luiden:

 

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 7 Vergoedingen

Aan de manager financiën en organisatie wordt mandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met:

a.     vergoedingen aan de Nederlandse orde van advocaten als bedoeld in paragraaf 2.2.1 van de Verordening;

b.     vergoedingen door de Nederlandse orde van advocaten als bedoeld in paragraaf 2.2.3 van de Verordening.

 

Artikel 7 Vergoedingen

Aan de manager financiën en organisatie wordt mandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met:

a.     vergoedingen aan de Nederlandse orde van advocaten als bedoeld in paragraaf 2.2.1 van de Verordening;

b.     vergoedingen door de Nederlandse orde van advocaten als bedoeld in paragraaf 2.2.3 van de Verordening;

c.     vergoedingen aan de Nederlandse orde van advocaten als bedoeld in artikel 3 van het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur NOvA.

 

 

 

Artikel II

 

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur NOvA in werking treedt.

 

Artikel III

 

Dit besluit wordt aangehaald als: Wijzigingsbesluit mandaat AS 1 december 2020