Wijzigingsbesluit mandaat AR herziening 2020

AfdrukkenOpslaan als PDF

Besluit van de algemene raad van 23 november 2020, houdende wijziging van het Mandaatbesluit AR in verband met een verschrijving in het wijzigingsbesluit mandaat AR 1 december 2020 (Wijzigingsbesluit mandaat AR herziening 2020) 

 

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten;  

 

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht; 

 

besluit: 

 

Artikel I 

 

Artikel 7 van het Mandaatbesluit AR wordt gewijzigd als volgt:

 

Bestaande tekst 

Nieuwe tekst 

Artikel 7 Vergoedingen 

Aan de algemeen secretaris wordt mandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met: 

a.     vergoedingen aan de Nederlandse orde van advocaten als bedoeld in paragraaf 2.2.1 van de Verordening; 

b.     vergoedingen door de Nederlandse orde van advocaten als bedoeld in paragraaf 2.2.3 van de Verordening; 

c.     vergoedingen aan de Nederlandse orde van advocaten als bedoeld in artikel 3 van het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur NOvA. 

Artikel 7 Vergoedingen 

Aan de algemeen secretaris wordt mandaat en volmacht verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met: 

a.     vergoedingen aan de Nederlandse orde van advocaten als bedoeld in paragraaf 2.2.1 van de Verordening; 

b.     vergoedingen door de Nederlandse orde van advocaten als bedoeld in paragraaf 2.2.3 van de Verordening; 

c.     vergoedingen aan de Nederlandse orde van advocaten als bedoeld in artikel 3 van het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur NOvA. 

 

 

 

 

 

Artikel II 

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 december 2020 direct nadat het Wijzigingsbesluit mandaat AR 1 december 2020 in werking treedt. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 november 2020, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 1 december 2020.

 

Artikel III 

 

Dit besluit wordt aangehaald als: Wijzigingsbesluit mandaat AR herziening 2020.