Wijzigingsbesluit mandaat AS herziening 2020

AfdrukkenOpslaan als PDF

Besluit van de algemeen secretaris van 23 november 2020 houdende wijziging van het Mandaatbesluit AS in verband met een verschrijving in het wijzigingsbesluit mandaat AS 1 december 2020 (Wijzigingsbesluit mandaat AS herziening 2020) 

 

De algemeen secretaris van de Nederlandse orde van advocaten;  

 

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht; 

 

besluit: 

 

Artikel I 

  

Artikel 7 van het Mandaatbesluit AS wordt gewijzigd als volgt:

 

Bestaande tekst 

Nieuwe tekst 

Artikel 7 Vergoedingen 

Aan de manager financiën en organisatie wordt mandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met: 

a.     vergoedingen aan de Nederlandse orde van advocaten als bedoeld in paragraaf 2.2.1 van de Verordening; 

b.     vergoedingen door de Nederlandse orde van advocaten als bedoeld in paragraaf 2.2.3 van de Verordening; 

c.     vergoedingen aan de Nederlandse orde van advocaten als bedoeld in artikel 3 van het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur NOvA. 

Artikel 7 Vergoedingen 

Aan de manager financiën en organisatie wordt mandaat en volmacht verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met: 

a.     vergoedingen aan de Nederlandse orde van advocaten als bedoeld in paragraaf 2.2.1 van de Verordening; 

b.     vergoedingen door de Nederlandse orde van advocaten als bedoeld in paragraaf 2.2.3 van de Verordening; 

c.     vergoedingen aan de Nederlandse orde van advocaten als bedoeld in artikel 3 van het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur NOvA. 

 

 

 

 

 

Artikel II 

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 december 2020 direct nadat het Wijzigingsbesluit mandaat AS 1 december 2020 in werking treedt. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 november 2020, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 1 december 2020.

 

Artikel III 

 

Dit besluit wordt aangehaald als: Wijzigingsbesluit mandaat AS herziening 2020.