Wijzigingsbesluit model rechtsgebieden

AfdrukkenOpslaan als PDF

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten,gelet op artikel 6.32, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur;gelet op artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur;stelt het navolgende besluit vast:

 

ARTIKEL I

 

Bijlage 8 van de Regeling op de advocatuur komt te luiden als volgt:

 

BIJLAGE 8

 

model openbaar en publiekelijk toegankelijk bekend maken van registratie

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur

....... [naam advocaat] heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

–............

–............

–............

–............

 

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

 

 

Model public and generally accessible disclosure of registration

In accordance with Article 35b(1) of the Legal Profession Regulations

...... (advocate’s name) has registered the following legal areas in the register of legal areas of the Netherlands Bar:

–............

–............

–............

–............

 

According to the standards of the Netherlands Bar the registration obliges me to obtain ten training credits per year in each of the registered legal areas.

 

ARTIKEL II

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 8 juli 2019.

 

ARTIKEL III

 

Dit besluit wordt aangehaald als: Wijzigingsbesluit model rechtsgebieden.