Wijzigingsbesluit OER 2023

AfdrukkenOpslaan als PDF

Besluit van de algemene raad van 9 januari 2023 houdende de wijziging van het OER vernieuwde BA (Wijzigingsbesluit OER 2023)

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten,

gelet op artikel 9c van de Advocatenwet;

gelet op artikel 3.15, tweede en derde lid, en artikel 3.15a, eerste lid, van de Verordening op de advocatuur;

stelt het volgende besluit vast:

Artikel 1

Het OER vernieuwde BA wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 34

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 34 Deelname aan herkansing

1. Een toets waarvoor een voldoende is behaald, kan niet worden herkanst.

2. Indien voor een toets een onvoldoende is behaald, of indien sprake is van de situatie als bedoeld in artikel 33 derde lid, wordt de stagiaire door de uitvoeringsorganisatie automatisch ingeschreven voor een herkansing van de toets bij de eerstvolgende examenmogelijkheid, behoudens de beperkingen van artikel 3.19 van de Verordening. De uitvoeringsorganisatie stelt de stagiaire hiervan op de hoogte.

3. Voor de herkansing van een integratieve dag dient de stagiaire de voorbereiding op de integratieve dag, bedoeld in artikel 23, opnieuw, voor de nieuwe integratieve dag, te doorlopen.

4. De deelnemer aan een herkansing is het door de uitvoeringsorganisatie, met inachtneming van het door de algemene raad gegeven kader, vastgestelde herkansingsgeld verschuldigd.

Artikel 34 Deelname aan herkansing

1. Een toets waarvoor een voldoende is behaald, kan niet worden herkanst.

2. Indien voor een toets een onvoldoende is behaald, of indien sprake is van de situatie als bedoeld in artikel 33 derde lid, wordt de stagiaire door de uitvoeringsorganisatie automatisch ingeschreven voor een herkansing van de toets bij de eerstvolgende examenmogelijkheid, behoudens de beperkingen van artikel 3.19 van de Verordening. De uitvoeringsorganisatie stelt de stagiaire hiervan op de hoogte.

3. Voor de eerste herkansing van een integratieve dag hoeft de stagiaire de voorbereiding op de integratieve dag, bedoeld in artikel 23, eerste en tweede lid, niet opnieuw, voor de nieuwe integratieve dag, te doorlopen, maar kan volstaan met het opnieuw optreden op de integratieve dag.

4. Voor de tweede herkansing van een integratieve dag dient de stagiaire de voorbereiding op de integratieve dag, bedoeld in artikel 23, eerste en tweede lid, geheel opnieuw te doorlopen.

5. De deelnemer aan een herkansing is het door de uitvoeringsorganisatie, met inachtneming van het door de algemene raad gegeven kader, vastgestelde herkansingsgeld verschuldigd.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 2023.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Wijzigingsbesluit OER 2023.