Besluit subsidieplafond 2019

AfdrukkenOpslaan als PDF

Besluit van de algemene raad van 5 november 2018 tot vaststelling van een subsidieplafond (Besluit subsidieplafond 2019)

 

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten;

 

gelet op afdeling 4.2.2 van de Algemene wet bestuursrecht,

gelet op artikel 2.36c van de Verordening op de advocatuur,

gelet op artikel 3 van de Beleidsregel subsidies NOvA,

 

stelt de navolgende bepalingen vast:

Artikel 1 Subsidieplafond 2019

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 2.36c, eerste lid, van de Verordening op de advocatuur en artikel 3, eerste lid, van de Beleidsregel subsidies NOvA wordt voor het boekjaar 2019 vastgesteld op € 3.250.000

Artikel 2 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit subsidieplafond 2019.