Procedure tot vrijstelling BA (ingetrokken)

AfdrukkenOpslaan als PDF

De algemene raad heeft de ‘Beleidsregel onderwijs en toetsen BA’ vastgesteld. Deze beleidsregel vervangt de ‘Beleidsregel toepassing hardheidsclausule bij verval toetskansen beroepsopleiding advocaten’ en de ‘Beleidsregel vrijstellingen beroepsopleiding advocaten’. Beide beleidsregels zijn samengevoegd en herzien naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie van de beroepsopleiding advocaten en de daarmee samenhangende wijzigingen in de Verordening op de advocatuur. De Beleidsregel onderwijs en toetsen BA is in werking getreden met ingang van 1 februari 2016 en is gepubliceerd in de Staatscourant en op http://regelgeving.advocatenorde.nl.