Vo-05 Wijzigingsverordening beroepsaansprakelijkheidsverzekering

AfdrukkenOpslaan als PDF

Wijzigingsverordening beroepsaansprakelijkheidsverzekering

 

Het college van afgevaardigden van de Nederlandse orde van advocaten;

 

gelet op artikel 28, tweede lid, van de Advocatenwet;

gezien het voorstel van de algemene raad;

gehoord de raad van advies;

gezien het advies van de adviescommissie regelgeving;

 

stelt de navolgende bepalingen vast:

 

ARTIKEL I

 

Artikel 6.24, tweede lid, Verordening op de advocatuur wordt gewijzigd als volgt:

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 6.24 Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

1.        De advocaat is adequaat verzekerd ter zake van het risico van zijn beroepsaansprakelijkheid.

2.        Het eerste lid is niet van toepassing op het risico dat een advocaat die de praktijk in dienst uitoefent schade toebrengt aan zijn werkgever, voor zover de werkgever hem voor deze schade op voorhand schriftelijk vrijwaart. In dat geval blijft voor de advocaat die de praktijk in dienst uitoefent de verplichting bestaan een aansprakelijkheidsverzekering te sluiten voor schade, als advocaat toegebracht aan derden.

3.        […]

Artikel 6.24 Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

1.        De advocaat is adequaat verzekerd ter zake van het risico van zijn beroepsaansprakelijkheid.

2.        Het eerste lid is niet van toepassing op het risico dat een advocaat die de praktijk in dienst uitoefent schade toebrengt aan zijn werkgever of in de groep met de werkgever verbonden rechtspersonen, voor zover de werkgever of in de groep met de werkgever verbonden rechtspersonen hem voor deze schade op voorhand schriftelijk vrijwaart. In dat geval blijft voor de advocaat die de praktijk in dienst uitoefent de verplichting bestaan een aansprakelijkheidsverzekering te sluiten voor schade, als advocaat toegebracht aan derden.

3.        […]

 

ARTIKEL II

 

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

 

ARTIKEL III

 

Deze verordening wordt aangehaald als: Wijzigingsverordening beroepsaansprakelijkheidsverzekering.