Besluit van de algemene raad van 28 november 2016 houdende wijziging van de Beleidsregel onderwijs en toetsen BA in verband met de toepassing hardheidsclausule deelname onderwijs en examinering (Wijzigingsbesluit beleidsregel onderwijs en toetsen BA) afdrukken

AfdrukkenOpslaan als PDF

Selecteer de onderdelen waar u een pdf van wilt maken.