ยง 4 Van de tuchtrechtspraak

AfdrukkenOpslaan als PDF

Artikel 48g

Geen rechtsmiddel

Een beslissing als bedoeld in de artikelen 48d en 48e is niet aan enig rechtsmiddel onderworpen, voor zover deze geen deel uitmaakt van een beslissing van de raad van discipline ter zake van een andere in artikel 46 bedoelde gedraging.