§ 4 Van de tuchtrechtspraak

AfdrukkenOpslaan als PDF

Artikel 53

Verkiesbaarheid

1

Als leden-advocaten en plaatsvervangende leden-advocaten van het hof van discipline zijn slechts verkiesbaar advocaten, die langer dan zeven jaren binnen het Rijk de praktijk hebben uitgeoefend en die de ouderdom van zeventig jaren nog niet hebben bereikt.

2

De stemming geschiedt schriftelijk en voor elk lid afzonderlijk.

Stemming

3

De plaatsvervangende leden van het hof nemen zitting in volgorde van benoeming of verkiezing.

Hof van discipline

4

Leden van de algemene raad of van een raad van de orde in het arrondissement, die tot lid of plaatsvervangend lid van het hof van discipline zijn gekozen, treden bij het aanvaarden dezer functie af als lid van de betrokken raad. Leden-advocaten of plaatsvervangende leden-advocaten van een raad van discipline, die tot lid of plaatsvervangend lid van het hof van discipline zijn gekozen, treden bij het aanvaarden dezer functie af als lid-advocaat onderscheidenlijk plaatsvervangend lid-advocaat van de raad van discipline.